Så har Cricuten kommi till användning i skolarbetet igen. Här har Clara gjort en bilannons som riktar sig till Kvinnor i 35 till 45 årsåldern.

Är det inte otroligt vad snygg den blev?

Varje figur byggs upp av flera lager. Först en svart hel bakgrund som sedan de olika delarna klistras fast på.