Lars Kästel

Hej!

Tack Pernilla för vänlig hågkomst och brev.

Jovisst minns jag klass 9C - utan överdrift den trevligaste av dem jag haft. Där
rådde alltid lugn och arbetsro. Det antyds på den färgglada poster ni gav mig:

"Matematik är störtfestligt"!

Ett annat fint stöd för minnet är den lilla boken "Mina klasskamrater" (tack för
den!), där var och en skrivit om sig själv. Den har fått ett utmärkt tillägg i
Pernillas hemsida.
 

Medan man har förmånen att vara i livet bör man passa på att se sig om i världen
- helst innan man är pensionär. De minnen man sedan har är så värdefulla.

Jag har sålunda ganska ofta "kollat" om kartan stämmer med verkligheten och att
jorden är rund.

Mitt största intresse förutom böcker är måleri och skulptur och det har fört mig
till många av världen stora konstmuseer. Därvid har jag förstås upplevt mycket
"annat" såsom jordskalv i Japan, promenad på kinesiska muren, på och i pyramider
i Egypten, på World Trade Center i NY (det känns så konstigt idag) och skönheter
som Grand Canyon eller Thai Mahal.

Jag känner mig fortfarande ganska vital (efter min ålder), men har dragit in på
resandet en hel del.

Jag ömmar mycket för världens fattiga barn - gatubarn i bland annat Sydamerika.
Något lite' kan man göra - jag önskar att många många fler hjälpte till.

Med dessa rader vill jag hälsa alla i klassen och önska Er allt gott på den
fortsatta färden genom livet.

Tillgivne Lars K.