9C Skolhistoria

 

1969 det var det året allt började fast vi träffades långt senare.

1975 träffades några av oss på Fredagstomtens förskola. Vi fick åka taxi dit. Varje morgon trängdes vi in i taxin. Carina, jag, Anders, Gunilla och Håkan. 6 år och på väg till förskolan i taxi, det var andra tider då.

1976 Började allvaret. Vi började skolan, Dalaskolan, Lilla Dalaskolan. Nu fick vi ta oss till skolan så gott vi kunde. Jag och Carina gick till skolan själva. Ibland tog det väldigt lång tid att ta sig till skolan, speciellt när det hade regnat.
Stora Dalaskolan. Numera är Dalaskolan kulturmärkt och det kan man förstå. Jag kom ihåg hur man kunde se fossiler i trappstegen. Rena dinusaurieskolan.
Högstadiet. Sannaskolan. En otroligt modern skola när den byggdes på 40-talet. Helt otroligt ful, ser mer ut som ett ungdomsfängelse än lärdomensboningar. Men vilka minnen.
Sannaskolan i Göteborg invigdes den 22 november 1941, men hade då varit i bruk sedan höstterminens start samma år. Man hade då 1339 elever.

Redan år 1936 utlystes arkitekttävlingen, som gällde denna skolbyggnad i stadsdelen Sandarne. Ett av de 51 förslagen kom från arkitekten Åke Wahlberg, som tillerkändes första pris.

Byggnaden är utformad i funktionalistisk stil och utförd som monolitkonstruktion, d.v.s. ytterväggar, golvbjälklag och väggarna mellan klassrummen är gjutna i ett. Värmeisoleringen sitter på utsidan (!) av betongen och består av 10 cm tjocka porösa plattor av vulkaniskt ursprung hämtade från den grekiska ön Santorin. Utanpå plattorna har lagts en infärgad puts.

Fönstrens dageröppningar fastställdes till ungefär 20 % av skollokalens golvarea. Trapphusens fönsterkarmar och -bågar är av teak, fönsterbänkarna av svart belgisk granit och trappsteg och korridorgolv svenska; klinker från Höganäs. Yttertaken var(!) täckta av kopparplåt. Trapphusens vertikala glasvägg från markplan till takfot står mot salarnas horisontella band av fönster.

Förutom de femtio klassrummen fanns lokaler för övningsämnen (Gy Sl Hk) samt laboratorier för ämnena fysik och kemi.

Området där skolan ligger är arkeologiskt intressant, vilket också framgår av Kristian Lundstedts stora väggmålning i bespisningslokalen. Fynd, som vittnar om boplatser för kanske tiotusen år sedan, gjordes också i samband med byggnadsarbetena. Dåvarande överläraren, doktor Johan Alin, var härvidlag en eldsjäl.

Kostnadsberäkningen slutade på 2.043.000 kronor. Att man kompletterade med en vaktmästarbostad (tillbyggnaden mot Jordhyttegatan) hindrade inte, att kostnaderna stannade vid 2.039.525 kronor och 41 öre!

…Så kunde det gå till förr i tiden….

Lars Kästel

(Från Sannaskolans hemsida)

 

Här kan du läsa mer om Sannaområdet.